Välkommen

Välkommen till det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFTs nya hemsida där vi arbetar vidare med att uppdatera informationen.

Old_couple

Registreringen av patienter med höftfraktur startade 1988 och syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet.  Resultaten används i förbättringsarbete. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och elva procent för män. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi på bästa vis behandlar och följer upp patienter med höftfraktur.

Under de olika flikarna på hemsidan finns information om såväl höftfrakturbehandling som om kvalitetsregistret.

Formulär och registrering

Det finns två nya frågor nr 378 Längd och 379 Vikt. Nr 380 BMI behöver inte fyllas i då det räknas ut automatiskt när ni fyllt i 378 och 379.
På registerdagen togs beslut om att fråga 11 (samt fråga 23 på uppföljningsformuläret)  svarsalternativ 3= Gick ensam inomhus men inte utomhus. Där stryker vi ”men inte utomhus” för att det skall vara tydligare med vad som menas.
Formulär Qreg
Q reformul såväl primär som 4 månaders uppföljning i Registreringsprogrammet har fråga 136 Annat och fråga 157 Förvirring varit omkastat men har nu korrigerats så det är i samma ordning som på pappersformulären  OBS