Välkommen

Välkommen till det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFTs nya hemsida där vi arbetar vidare med att uppdatera informationen. Registreringen av patienter med höftfraktur startade 1988 och syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i … Läs mer

Formulär och registrering

Det finns två nya frågor nr 378 Längd och 379 Vikt. Nr 380 BMI behöver inte fyllas i då det räknas ut automatiskt när ni fyllt i 378 och 379. På registerdagen togs beslut om att fråga 11 (samt fråga … Läs mer