Registerdagar 2016

Rikshöft deltar i Vården i siffror https://www.vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=RIKSH%C3%96FT%20-%20Nationella%20h%C3%B6ftfrakturregistret Förändring på formulär OBS På Primäroperation-formulär 1 har vi gjort lite ändringar · Nya frågor är 412 datum för tidigast smärtlindring och 413 datum för röntgen. · Förekomst av trycksår vid ankomst och … Läs mer

Välkommen

Välkommen till det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFTs nya hemsida där vi arbetar vidare med att uppdatera informationen. Registreringen av patienter med höftfraktur startade 1988 och syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i … Läs mer