Förändring på formulär

Förändring på formulär
OBS På Primäroperation-formulär 1 har vi gjort lite ändringar
· Nya frågor är 412 datum för tidigast smärtlindring och 413 datum för röntgen.
· Förekomst av trycksår vid ankomst och utskrivning är borttaget. Endast tryckskada under vårdtid som uppkommit ska registreras.
· Fråga 166 om riskbedömningsinstrument är borttagen.
· Svarsalternativen på fråga 411 Antikoagulations behandling, har ett alternativ lagts till nr 6 =kombinationer av perorala antikoagulantia och trombocythämmare.
Nya formulär finns att beställa hos Lena Jönsson.

IMG_4490

Välkommen

Välkommen till det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFTs nya hemsida där vi arbetar vidare med att uppdatera informationen.

Old_couple

Registreringen av patienter med höftfraktur startade 1988 och syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet.  Resultaten används i förbättringsarbete. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och elva procent för män. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi på bästa vis behandlar och följer upp patienter med höftfraktur.

Under de olika flikarna på hemsidan finns information om såväl höftfrakturbehandling som om kvalitetsregistret.