Det finns två nya frågor nr 378 Längd och 379 Vikt. Nr 380 BMI behöver inte fyllas i då det räknas ut automatiskt när ni fyllt i 378 och 379.
På registerdagen togs beslut om att fråga 11 (samt fråga 23 på uppföljningsformuläret)  svarsalternativ 3= Gick ensam inomhus men inte utomhus. Där stryker vi ”men inte utomhus” för att det skall vara tydligare med vad som menas.
Formulär Qreg
Q reformul såväl primär som 4 månaders uppföljning i Registreringsprogrammet har fråga 136 Annat och fråga 157 Förvirring varit omkastat men har nu korrigerats så det är i samma ordning som på pappersformulären  OBS