1. Bolinder K. En utvärdering av RIKSHÖFT-projektet. C-uppsats, Sociologiska institutionenen, Lunds universitet, 1997.

 2. Hommel A. Trycksår vid höftfraktur. The Pan European pressure ulcer study. Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2002.

 3. Grönvall A-k & Hommel M.Vård på lika villkor. Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2006.

 4. Kock M-L, Persson J.  Patientens syn på omvårdnaden i samband med höftfraktur. En intervjustudie Kandidat uppsats. Avd för Omvårdnad Lunds universitet, 2008. http://www.omv.lu.se/uppsatsdb01/updf/2008/1816_2008.pdf

 5. Erlandsson, C & Hall Lundberg, I. Utvärdering av ett vårdprogram för patienter med höftfraktur på Universitetssjukhuset i Lund. En studie av smärtlindring, tid till operation, mobilisering, förekomst av komplikationer och vårdtid. Kandidat uppsats. Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2008. http://www.omv.lu.se/uppsatsdb01/updf/2008/1911_2008.pdf
 1. Lind, A. Tidig mobilisering av patienter med höftfraktur på Universitetssjukhuset i Lund. Blir resultatet färre antal komplikationer och kortare vårdtider? Kandidat uppsats. . Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2009. http://www.omv.lu.se/uppsatsdb01/updf/2009/2056_2009.pdf

 2. Karstensson, M.Betydelsen av ett omhändertagande enligt Lean Health Careför patienter med höftfraktur. Examensarbete 15hp, Läkarutbildningen T11. Lunds universitet, 2010.

 3. Nilsson, J & Viseu, E. Värdering av NMS och CAS som prognostiska mätinstrument för höftfrakturpatienter.Examensarbete 15hp, Läkarutbildningen T11. Lunds universitet, 2011.

 4. Ledung, I & Nilsson, S. Vårdrelaterade infektioner & antibiotika profylax i samband med höftfraktur. Kandidat uppsats. Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2012.

 5. Sjöstrand, D, Orsaker till fördröjning till operation hos patienter med höftfraktur. En registerstudie.  Magister uppsats. Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2012

 6. Bylinder, Å. Patienternas upplevelser av den prehospital omvårdnaden vid höftfraktur. Magister uppsats. Avd för omvårdnad Lunds universitet, 2013.
  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3633125&fileOId=3633130