RIKSHÖFT är det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienterna och deras behandling. Höftfrakturer utgör den grupp av alla typer av kirurgiska sjukdomar, som konsumerar mest vård genom hela vårdkedjan. Höftfrakturer är vanliga. Risken att vid 50 års ålder få en höftfraktur under resterande livstid är 23% för kvinnor och 11% för män. Höftfrakturerna inklusive rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige.

Registreringen av höftfrakturpatienter syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. RIKSHÖFTS-registreringen utgör även bas för lokal verksamhetsutveckling vid olika sjukhus. Patienterna har en medelålder strax över 80 år och har ofta andra sjukdomar, vilket gör att såväl inom ortopedin som genom hela vårdkedjan erfordras stora resurser för såväl sjukvård som kommunal omsorg. Var fjärde säng på landets ortopedavdelningar är ständigt belagd av en höftfrakturpatient trots successiva förbättringar av behandlingen med kortare vårdtider.

Genom den ökande mängden äldre i samhället ökar mängden höftfrakturpatienter. Ett nära samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omvårdnad utgör basen för snabbare hemskrivning av dessa patienter, som traditionellt haft långa vårdkedjor med rehabilitering via institutionsvård och konvalescenthem. RIKSHÖFTS-registreringen omfattar således en vanlig och kostsam sjukdomsgrupp med stor samhälls- och vårdekonomisk betydelse. I RIKSHÖFT registreras data om patienten, behandlingen, funktionsutfallet och rehabiliteringsresultatet.