Klinikerna kan själva göra beräkningar och diagram från egna data i Computo. Via årsrapporter till klinikchef och registeransvarig på kliniken presenteras nationell data och analyser av denna.