Vårdpersonal, främst sköterskor på vårdavdelningarna fyller i formulären. Läkare tillfrågas vid behov om operationsmetod och frakturtyp. Övriga parametrar utgör omvårdnadsparametrar. Patienterna anger sin livskvalitet via EQ-5D formulär. Data registreras i det webbaserade programmet Comporto.