Tid från fraktur till ankomst, tid till operation, frakturtyp i relation till operationsmetod, kön, ålder, ensamboende, sjukdomsgradering enligt ASA samt vårdtid i relation till procentandel patienter utskrivna till sitt ursprungliga boende. Gångförmåga och gånghjälpmedel vid uppföljning i relation till förmågan innan frakturen. Efter fyra månader utvärderas behandlingsresultatet i form av den vårdkedja patienten har klarat av att genomgå samt gångförmåga, gånghjälpmedel och uppgiven smärta från höften samt livskvalitet enligt EQ5D. operationsmetoder relateras fortlöpande till uppkommande komplikationer och reoperationer. Det finns möjlighet till frivilliga frågor. En av dessa är kvalitetsindikatorn trycksår som registreras vid ankomst, under vårdtiden samt vid utskrivning.

Variabellista i pdf