Förändring på formulär
OBS På Primäroperation-formulär 1 har vi gjort lite ändringar
· Nya frågor är 412 datum för tidigast smärtlindring och 413 datum för röntgen.
· Förekomst av trycksår vid ankomst och utskrivning är borttaget. Endast tryckskada under vårdtid som uppkommit ska registreras.
· Fråga 166 om riskbedömningsinstrument är borttagen.
· Svarsalternativen på fråga 411 Antikoagulations behandling, har ett alternativ lagts till nr 6 =kombinationer av perorala antikoagulantia och trombocythämmare.
Nya formulär finns att beställa hos Lena Jönsson.

IMG_4490