Nytt  eller uppgraderat SITHS kort? – inloggning till 3C fungerar inte!

Nya eller uppgraderade SITHS kort har till skillnad från gamla/ej uppdaterade SITHS kort flera certifikat kopplade till kortet.

Väljer man ”fel” certifikat kan man få ett felmeddelande liknande: ”Inloggning misslyckades, användare med ditt HSAID kan ej hittas! Då har man råkat välja  ”fel” certifikat. Börja om inloggningen och när du kommer till fönstret Bekräfta certifikat, välj ett annat certifikat. Om de inte syns, klicka på visa fler. Om problemet med inloggning kvarstår, kontakta RC Syd rcsyd.lund@skane.se eller telefon 046-17 13 48 om du tror att det beror på din behörighet till 3C eller kontakta IT lokalt om du tror att det har med själva kortet att göra.

Årets registerdagar var bokade på Svenska Läkaresällskapet den 26 och 27 oktober men har p.g.a pandemin ställts in istället kommer vi att erbjuda digitalt möte. Mer information kommer.


Uppföljningsformuläret som skickas till patienter efter 4 månader är uppdaterat och finns under fliken personal/formulär

 

Inloggning med Mobilt Bank-ID
Det finns nu möjlighet att logga in i 3C med Mobilt Bank-ID, läs mer här Inloggning med Mobilt bank-ID

 

TÄNK PÅ ATT:

Nu kan ni hitta statistik från registret här: länk
Det kommer att komma mer statistik allt eftersom vi får fram anpassade bilder för hemsidan.

Information till patienter om GDPR, PDF klicka här

 

 

 

Filmen Att opereras för en höftfraktur ligger under fliken För patienter/ Att råka ut för en höftfraktur

Rikshöft deltar i vården i siffror
http://www.vardenisiffror.se

IMG_4490