Radering av patientuppgifter i registret

När en patient begär att dennes uppgifter skall raderas ur kvalitetsregistret räcker det inte att ni raderar uppgifterna. De finns fortfarande kvar i backup-systemet. Enligt de rutiner som gäller enligt lagen skall patienten begära det skriftligt till personuppgiftsombudet i Skåne. Namn och adress har ni fått i de förslag på informationsblad som vi skickat ut. Vi får sedan denna begäran och skall i vår tur begära radering av alla poster i backup-systemet. När så skett meddelar vi patienten.