Registret har bidragit till optimering av landets höftfrakturvård, exemplifierat av bland annat minskade vårdtider och ökande utskrivningsandel till det ursprungliga boendet, vilket effektiviserat akutsjukvården och samtidigt minskat användningen av rehabiliteringsresurser. Urvalet av optimala operationsmetoder har också befrämjats av registreringen. Informationen om denna del kommer att öka ytterligare då en intensifierad analysverksamhet kommer att bedrivas avseende operationsresultat.