• Se över framkomligheten i bostaden, sladdar, lösa mattor, trösklar mm.
  • Ha god belysning
  • Använd stadiga skor och eventuella hjälpmedel såsom gånghjälpmedel, glasögeon och hörapparat
  • Kontakta läkare för genomgång av läkemedel
  • Sitt en stund på sängkanten och vifta med fötterna innan du stiger upp
  • Var noga med intag av näringsriktig mat och dryck
  • Höftskyddsbyxor finns att köpa i sjukvårdaffärer