Här visas statistik på indikatorn väntetid till operation i timmar från ankomst till sjukhus.
I rullistan kan ni välja olika rapporter. Välj den region som du önskar titta på då kommer staplar med alla sjukhus i regionen som registrerar patienter i Rikshöft upp tillsammans med en stapel med regionens samlade resultat och en stapel med hela rikets resultat för jämförelse.
Det finns en rapport för alla regioner, där visas regionerna och rikets resultat.
Under varje vald statistik finns det två bilder, i den mån den är framtagen. Den totala statistikbilden och en uppdelad per kön.