Nyheter

Nationell registerdag

Välkomna till Klara konferens i Stockholm på vår årliga registerdag torsdagen den 29 januari 2015, vi kommer att ha fredagförmiddag den 30  januari för grundlig genomgång av registreringssystemet samt hur ni skall ta fram statistik för dem som önskar. Inbjudan  och program kommer att skickas till er.

välkomna Ami Hommel, Karl-Göran Thorngren & Lena Jönsson

OBS risk för dubbelregistrering

Vi har fått besked på att det finns ett fel som ligger på Avensia som gör att vissa poster får en varning om dublettpost. Om  ni får upp rutan som varnar om detta då ni har registerat ett formulär och tryckt på SPARA, tryck då på Tillbaka inte spara. Posten är sparad fastän ni inte har fått det bekräftat. Kontrollera gärna så att registreringen är sparad genom att söka på personnumret på formuläret. Felsökning pågår via Avensia.

Ami

 

Uppdateringar pågår

Arbete pågår med att uppdatera i registreringsmodulen vilket kan innebära tillfälliga svårigheter att registrera. Kontrollera när ni registrerat så att det verkligen sparats.
Nya frågor som vi tog beslut om på registerdagen är nu aktiverade i programmet på formulär 1. Många frågor är obligatoriska fram till fråga 19 men inte  klockslagen på frågorna 374, 140, 141. För dem som registrerar efter fråga 19 har fråga 153 ändrats var uppmärksamma på detta, kompletterande fråga gällande olika antikoagulantia behandlingar har införts och heter 411.

Vid frågor kontakta Lena Jönsson
Ami Hommel o KG Thorngren

 

Välkommen

Välkommen till det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFTs nya hemsida där vi arbetar vidare med att uppdatera informationen.

Old_couple

Registreringen av patienter med höftfraktur startade 1988 och syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet.  Resultaten används i förbättringsarbete. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och elva procent för män. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi på bästa vis behandlar och följer upp patienter med höftfraktur.

Under de olika flikarna på hemsidan finns information om såväl höftfrakturbehandling som om kvalitetsregistret.