Nyheter formulär 1

Manual för registrering finns nu under fliken För personal/manual(er)

Stängning av EQ5D-formulären
Under perioden 13 till 20 januari 2016 kommer EQ5D-formulären att vara stängda för uppdatering till 5-svars alternativ. Under 2016 kommer det att vara möjligt att registrera såväl 3- som 5-svarsalternativet. Mer information på registerdagen 5 februari 2016.
Ami

Registerdagar
Nästa års registerdagar blir på Svenska läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Vi inleder den 4 februari med att gå igenom registrering och statistik uttag under eftermiddagen. Fredagen den 5 februari har vi den sedvanliga heldagen. Inbjudan är utskickad Program 2016
Välkomna!
Ami Lena och Karl-Göran

Formulärändringar
OBS På Primäroperation-formulär 1 har vi gjort lite ändringar
· Nya frågor är 412 datum för tidigast smärtlindring och 413 datum för röntgen.
· Förekomst av trycksår vid ankomst och utskrivning är borttaget. Endast tryckskada under vårdtid som uppkommit ska registreras.
· Fråga 166 om riskbedömningsinstrument är borttagen.
· Svarsalternativen på fråga 411 Antikoagulations behandling, har ett alternativ lagts till nr 6 =kombinationer av perorala antikoagulantia och trombocythämmare.
Nya formulär finns att beställa hos Lena Jönsson.

IMG_4490