Nyheter formulär 1

På Primäroperation-formulär 1 har vi gjort lite ändringar

· Nya frågor är 412 datum för tidigast smärtlindring och 413 datum för röntgen.

· Förekomst av trycksår vid ankomst och utskrivning är borttaget. Endast tryckskada under vårdtid som uppkommit ska registreras.

· Fråga 166 om riskbedömningsinstrument är borttagen.

· Svarsalternativen på fråga 411 Antikoagulations behandling, har ett alternativ lagts till nr 6 =kombinationer av perorala antikoagulantia och trombocythämmare.

Nya formulär finns att beställa hos Lena Jönsson.

Vi har nu bokat lokal för nästa års registerdagar. Det blir på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Vi inleder den 4 februari med att gå igenom registrering och statistik uttag under eftermiddagen. Fredagen den 5 februari har vi den sedvanliga heldagen. Inbjudan och program kommer att skickas ut om någon vecka.
Välkomna!
Ami Lena och Karl-Göran